Tablice energetyczne

Tablice na terenie budowy, trakcji, linii wysokiego napięcia czy instalacji elektrycznej są oznakowaniem informującym o potencjalnym niebezpieczeństwie.

Jaki jest ich przeznaczenie?

Tablice energetyczne służą głównie do identyfikacji obiektów energetycznych, Do znakowania słupów, złączy kablowych, do opisów stacji energetycznych oraz innych elementów infrastruktury technicznej. Dzięki nim można poprawnie odczytać następujące informacje: numer obiektu, nazwę obiektu, typ napięcia, związek i typ kabla, numer obwodu oraz wiele innych, ważnych dla danej specyfikacji elementów. Za pomocą znaków bezpieczeństwa pokazujemy informacje o zagrożeniach lub skutkach ubocznych. Uwidaczniamy Informuje o konsekwencjach niedostosowaniu się do zagrożenia, przekazane w treści tablicy.

Tablice energetyczne

Znaczenie tablic informacyjnych

Właściwe oznakowanie obiektów energetycznych przekłada się bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i podwykonawców oraz osób postronnych znajdujących się w okolicy infrastruktury energetycznej.

Z jakich materiałów wykonujemy tablice emergetyczne?

Tablice produkujemy w zależności od przeznaczenia z różnych materiałów: z aluminium lakierowanego proszkowo z drukiem UV lub sitodrukiem. Drukujemy na folii samoprzylepnej. Grawerujemy z laminatów grawerskich oraz na taśmach magnetycznych. Możemy korzystać z innych materiałów, których może wymagać inwestor.

Podsumowanie

Dobre tablice energetyczne to takie, która mimo upływu wielu lat są czytelne. Przez to widoczna jest pełna paleta kolorów a dzięki temu pozwala na prawidłową identyfikację obiektu, zagrożenia na wiele lat.
Dlatego tak istotne jest aby komponenty z których wykonana jest tablica były odporne na warunki atmosferyczne.
Jest to szczególnie ważne, gdy tablice wystawiamy na ekspozycje słońca oraz innych warunków danego umiejscowienia.

Przemysł jest branżą w której pracownicy są bardziej niż w innych sektorach narażeni na wypadki i często przebywają w trudnych warunkach prac. Dlatego, żeby poprawić ich bezpieczeństwo oraz zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami, na stanowiskach pracy wprowadzane są zabezpieczenia i oznakowanie informacyjne.