Tablice BHP

EUROGRAWER - grawerowanie Toruń- tabliczki znamionowe - wydruk UF - tablice energetyczne -Zapraszamy !

Właściwe oznakowanie urządzeń i maszyn przekłada się bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i podwykonawców oraz osób postronnych znajdujących się w okolicy. Czytelność i wyrazistość znaków umożliwia pamiętanie o obowiązujących procedurach oraz stosowanie się do nich. Obowiązkiem pracodawcy jest używanie znaków BHP, barw bezpieczeństwa i odpowiednich instrukcji dla pracowników. Zadbaj o odpowiednią liczebność i rozmieszczenie znaków i symboli bezpieczeństwa, uwzględniając wielkość terenu i rodzaje zagrożeń!

Tablice BHP

Znaki ostrzegawcze BHP – kiedy mamy je stosować?

Znaki BHP, tablice informacyjne oraz ostrzegawcze stanowią jeden z kluczowych elementów zapewniających bezpieczeństwo w danej firmie oraz w budynkach użyteczności publicznej. Umożliwiają one świadome i bezpieczne wykonywanie obowiązków przez pracowników i przyspieszają akcję ratunkową i ewakuacyjną w razie ewentualnych wypadków.

Tablice BHP muszą być wyraziste, czytelne oraz opisane w sposób, który umożliwia pracownikom łatwe zrozumienie zawartych na nim zasad. Muszą być one obligatoryjnie umieszczamy w miejscach pracy oraz budynkach użytku publicznego ze względu na obowiązujące przepisy prawne.

Tablica BHP
Tablica BHP
Tablice energetyczne / bhp

Znaki BHP wymagane przez prawo

Znaki oraz piktogramy BHP w zakresie wyglądu oraz rozmieszczenia są precyzyjnie określone w obowiązujących normach prawnych. Stosowanie piktogramów i znaków bezpieczeństwa reguluje polskie prawo. Muszą być one umieszczone w każdym miejscu pracy i są obligatoryjne. Umieszczenie tablic oraz znaków w odpowiednich miejscach zapewnia bezpieczeństwo pracowników, a jednocześnie chroni pracodawców przed przykrymi konsekwencjami i karami finansowymi.

Oznakowania BHP w firmie oraz miejscach użytku publicznego powinny być przygotowywane przez wykwalifikowanych specjalistów. W zależności od tego, czy są to tablice ostrzegawcze, znaki nakazu czy zakazu, muszą mieć inną formę oraz kolor. Ważne jest także, aby były one czytelne i widoczne, łatwe do odnalezienia oraz do zrozumienia. Dzięki czemu osoby, których dotyczą nie będą miały problemu z ich dostrzeżeniem i interpretacją. Tym samym intuicyjnie będą wiedziały, jak się zachować w danej sytuacji.

Rodzaje tablic i znaków bezpieczeństwa

Gama znaków BHP jest bardzo szeroka i dlatego znaleźć można wiele różnych tablic zawierających oznaczenia gwarantujące bezpieczeństwo. Najczęściej spotykamy tablice BHP z łatwym do identyfikacji symbolem bądź z opisem. Opis na tablicy umożliwia zrozumienie znaku lub stanowi uzupełnienie o niezbędne informacje.

Tablice BHP mogą należeć do różnych kategorii. Wyróżnia się m.in.:

  • tablice informacyjne BHP,
  • tablice ostrzegawcze BHP,
  • znaki nakazu BHP oraz znaki zakazu BHP,
  • tablice budowlane,
  • instrukcje BHP,
  • znaki przeciwpożarowe,
  • znaki ewakuacyjne.

Oznakowania BHP mogą być także umieszczone na różnych podłożach, w tym w formie naklejek lub sztywnych tablic z materiałów takich jak płyta PCV.

Tablice BHP – sprawdź naszą ofertę!

W naszej ofercie znajdują się tablice BHP zgodne z obowiązującymi przepisami. Oferujemy szeroką gamę produktów, które wykonujemy z najwyższej jakości materiałów. Skorzystać można z przygotowanej przez nas gotowej oferty lub zamówić tablicę na specjalne zamówienie.

Informacje opracowujemy na podstawie przepisów BHP. Proponujemy różnorodne produkty: oznakowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa z piktogramami informacyjnymi, tablice ewakuacyjne, nakazu, zakazu, ostrzegawcze, przeciwpożarowe, piktogramy BHP.

Posiadamy zaplecze które, pozwala na wykonanie nawet pojedynczej naklejki w bardzo przystępnej cenie już od 1 sztuki. Dodatkowym naszym atutem jest to, że posiadamy odpowiedni sprzęt do tego, aby wycinać naklejki w dowolnych kształtach.

EUROGRAWER zapewnia szeroki wybór oznakowania bezpieczeństwa i higieny pracy!