Tablice BHP

Tablice bhp. Twoja maszyna lub urządzenie musi spełniać normy BHP ? Instrukcje, znaki bezpieczeństwa. Posiadamy zaplecze które, pozwala na wykonanie nawet pojedynczej naklejki w bardzo przystępnej cenie już od 1 sztuki. Dodatkowym naszym atutem jest to, że posiadamy odpowiedni sprzęt do tego aby wycinać naklejki w dowolnych kształtach.

Tablice BHP

Informacje opracowujemy na podstawie przepisów BHP. Oznakowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa z piktogramami informacyjnymi. Tablice ewakuacyjne, nakazu, zakazu, ostrzegawcze, przeciwpożarowe.  Stosowanie piktogramów i znaków bezpieczeństwa reguluje polskie prawo – tablice BHP muszą być umieszczone w każdym miejscu pracy i są wymagane przez przepisy BHP.

Znaczenie tablic

Właściwe oznakowanie przekłada się bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i podwykonawców oraz osób postronnych znajdujących się w okolicy. Dzięki czytelności znaków, możliwe staje się pamiętanie o procedurach i stosowanie się do nich. Obowiązkiem pracodawcy jest używanie znaków BHP, barw bezpieczeństwa i odpowiednich instrukcji dla pracowników. Zadbaj o odpowiednią liczebność i rozmieszczenie znaków i symboli bezpieczeństwa. Pamiętaj o uwzględnieniu wielkość terenu i rodzaje zagrożeń.

EUROGRAWER zapewnia szeroki wybór oznakowania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy do kontaktu!